Träningshelger

Vi arbetar med att tillsammans med olika sammanhang och medarbetare ordna träningshelger för människor som vill tränas i att dela evangeliet, göra lärjungar och plantera enkla församlingar.

Just nu är inga träningshelger inplanerade.

Genomförda träningshelger under 2018:

Målet med träningshelgerna är att deltagarna ska:

  • Smittas av visionen för multiplikation av lärjungar och enkla församlingar.
  • Identifiera sitt eget sociala sammanhang och till vilka människor man är sänd.
  • Tränas i att dela sin berättelse och de goda nyheterna om Jesus och hans rike.
  • Lära sig att göra lärjungar genom upptäckande bibelläsning (UBL).
  • Få en grundläggande förståelse för hur enkla församlingar fungerar.
  • Omsätta helgens innehåll i praktisk handling och i sin tur träna andra.