Verktyg för rörelse

Här hittar du fem enkla verktyg för att dela evangeliet om Jesus, göra lärjungar och låta nya enkla församlingar startas. Det finns några saker som är viktiga i utformandet av den här typen av verktyg. Det första är att de alltid ska syfta till lärjungaskap och efterföljelse av Jesus. Lärjungaskap är inte en teoretisk övning utan handlar om att faktiskt göra det som Jesus har sagt åt oss att göra. Därför är alla verktyg utformade för att leda till praktisk handling i efterföljelsen av Jesus. Det andra är att visionen med de här verktygen är multiplikation, av lärjungar och församlingar. Det innebär att de behöver vara så enkla så att vem som helst kan använda dem och att var och en som använder dem kan träna andra att göra samma sak. Dela gärna med dig av dina egna erfarenheter eller frågor i kommentarerna under de olika verktygen.

1) Ditt nätverk av relationer
Ta fram ett papper, skriv ditt eget namn i mitten och gör en mindmap över alla de människor som du
Read more.
2) Vänd problem till böner
De flesta personer möter många olika människor i sin vardag. Den som är uppmärksam märker att det finns massor av
Read more.
3) Dela din berättelse
En av våra huvuduppgifter som lärjungar till Jesus är att vara hans vittnen. I en domstol är ett vittne en
Read more.
4) Dela evangeliet med 3 cirklar
För att en gräsrotsrörelse av lärjungar som gör lärjungar ska bli möjlig behöver alla som följer Jesus mobiliseras, tränas och
Read more.
5) Upptäckande bibelläsning
Upptäckande bibelläsning (UBL) är ett enkelt verktyg för göra lärjungar som gör lärjungar. Internationellt brukar det kallas Discovery Bible Study
Read more.