Vad är ett nätverk av enkla församlingar?

På många platser har nätverk av enkla församlingar startats. Dessa nätverk fungerar ofta så här:

  1. De olika enkla församlingarna i ett nätverk är egna församlingar och självständiga, men beroende av varandra.
  2. Ett nätverk bygger på personliga relationer mellan de människor som finns med i de olika församlingsgemenskaperna. Utan relationer – inget nätverk.
  3. Ett nätverk av enkla församlingar strävar efter att vara decentraliserat och är per definition icke-hierarkiskt.
  4. I ett nätverk finns olika ledarfunktioner. I de enskilda församlingarna finns icke-anställda äldste/församlingsledare som ofta fungerar i par eller team. I ett nätverk formas ofta team av ledare med ett övergripande ansvar för nätverket. En del av ledarna som fungerar som exempelvis apostlar, profeter eller evangelister, sänds ut för att betjäna på fler platser. Nätverksledare och utsända ledare har ibland ekonomiskt understöd och ibland inte.
  5. De enkla församlingarna i ett nätverk samlas tillsammans ibland. I många fall en gång i månaden eller mer sällan. När man träffas tillsammans är det ofta för träning, större gemenskap och för att gestalta mångfalden i Guds rike på ett sätt som ibland är svårt i en enskild liten församling.