Vad är en enkel församling?

Enkel församling, husförsamling, organisk församling och missionell församling är några exempel på begrepp som används för att försöka beskriva en nygammal rörelse av församlingar som tar sin början på allt fler platser. Vad är en enkel församling?

Så här ser vi på det:

  1. Jesuscentrerad – Församling där Jesus är början, slutet, syftet, medlet och målet. Allt handlar om att göra lärjungar till Jesus för att han ska bli förhärligad.
  2. Missionell – Församling där målet aldrig är att samla utan att sända. Jesus sa: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar!”
  3. Liten – Församling som är medvetet liten, ofta mellan 3-20 personer.
  4. Var som helst – Församling som möts där människor lever sina liv; i ett hem, på ett café, restaurang, arbetsplats eller någon helt annan stans.
  5. Relationell – Församling som bygger på relationer och gemenskap istället för program och verksamheter.
  6. Organisk – Församling som fungerar som en levande organism som formas av sitt DNA.
  7. Multiplicerande – Församling som växer genom multiplikation. När den blir för stor för att fungera som en andlig familj sänds människor ut för att plantera fler församlingar.
  8. Alla är präster – Församling där varje troende är en präst och har något att ge. Alla troende har möjlighet att betjäna varandra och andra människor. Detta inkluderar att döpa nya lärjungar och dela Herrens måltid.
  9. Tjänande ledare – Församling med oavlönade ledare som fungerar som andliga föräldrar i en andlig familj. Ledarskap är aldrig en position men en viktig funktion i församlingen och fungerar utifrån tjänande.
  10. Kopplad – Församling som inte isolerar sig men står i relation till andra församlingar lokalt, regionalt och nationellt.