Om oss

Vi är några vänner som vill göra vad vi kan för att tillhandahålla resurser i en framväxande rörelse av enkla församlingar. Utifrån den längtan föddes tanken på att skapa en hemsida. Syftet är dels inspirera och ge verktyg till alla de som vill göra lärjungar och gör lärjungar och plantera enkla multiplicerande församlingar. Vi vill också vara en resurs för att de som delar drömmen på olika platser ska kunna komma i kontakt med varandra.

Vi upplever att Gud talar till människor och kallar människor på olika platser att göra lärjungar och plantera församlingar på ett sätt som kan verka nytt och annorlunda men som i själva verket är urgammalt. Det sker på olika platser, många gånger helt oberoende av varandra. För många har det på senaste tiden blivit en aha-upplevelse att fler håller på med samma sak. Den här begynnande rörelsen vill vi uppmuntra.

simpleshurch.se är inte en organisation av något slag. Vi försöker inte bygga något nationellt nätverk och det finns ingenting att ansluta sig till. Vi vill uppmuntra, inspirera, stödja och hjälpa människor att få kontakt med varandra.