Start

Inom kort kommer Facebook-sidan och hemsidan simplechurch.se att läggas ner. Istället kommer vi att arbeta vidare med Katalysator Sverige.

Det finns flera anledningar till det. Simple church är ett oerhört brett begrepp och inte något som vi på något sätt äger. Vi tror att de här förändringarna kommer att hjälpa oss att vara tydligare i vision och övertygelser och arbeta vidare i den riktning som vi upplever att Gud leder oss.

Katalysators vision är att varje tätort och stadsdel i Sverige med mer än 2000 invånare ska ha minst en enkel missionell församling av lärjungar till Jesus som gestaltar Guds rike och når ut med evangeliet.

För att arbeta för den visionen ordnar vi träningshelger, mötesplatser, ledarcoaching, missionella initiativ, ett nationellt ledarnätverk och annat.

Vi skulle bli väldigt glada om ni ville följa den nya Facebook-sidan och den nya hemsidan.

http://www.facebook.com/katalysator.net

http://www.katalysator.net